ออกอากาศสด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์
Live Program NBT Kanchanaburi


รายการข่าวท้องถิ่น: สามารถรับชมรายการข่าวท้องถิ่น ทุกวันเวลา 16.00 - 17.00 น.
รายการ Thailand Early News: สามารถรับชมรายการ Thailand Early News ทุกวันเวลา 08.00 - 09.00 น.